ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1матерiальнi витрати0.66
2витрати на оплату працi4.33
3вiдрахування на соцiальнi заходи2.66
4амортизацiя11.02
5iншi операцiйнi витрати81.33


* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.