ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул.Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства (договiр вiд 27.12.2010 р. № Е-2654)


Найменування Укрсоцбанк
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає послуги зберiгача цiнних паперiв товариства (договiр № 84е/11 вiд 01.03.2011 р.)