ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Фiнансову звiтнiсть складено за мiжнародними стандартами

д/н

д/н

д/н