ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Аудиторська
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження м. Київ, вул. Мельникова, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
Міжміський код та телефон 066-7487287
Факс 062-206-84-23
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Товариству надаються аудиторськi послуги


Найменування Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул.Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства (договiр вiд 27.12.2010 р. № Е-2654)