ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.11.20101051/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку УкраїниUA4000104541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні13871370038713700100
Дата реєстрацiї випуску акцiй 11.11.2010 Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 1051/1/10 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiлькiсть простих iменних акцiй (штук) 38713700 Кiлькiсть простих акцiй на пред’явника (штук) 0 Кiлькiсть привiлейованих iменних акцiй (штук) 0 Форма iснування акцiй Бездокументарнi iменнi Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 38713700.00 Кiлькiсть акцiй випуску, що належать державi (штук) 38713700 Кiлькiсть акцiй випуску, що передано до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї (штук) 38713700