ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Особлива інформація на 03.12.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоголова правлiнняМаковiй Вiталiй Григоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 02.12.2013 року № 201А "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига"), ПРАТ "Полiграфкнига" повiдомляє про змiни в складi правлiння: - з 02.12.2013 року вiдкликано голову правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Маковiя Вiталiя Григоровича, який був головою правлiння з 06.12.2012 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. - з 03.12.2013 року призначено головою правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Челомбiтька Iгоря Миколайовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПризначеноголова правлiння Челомбiтько Iгор Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 02.12.2013 року № 201А "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига"), ПРАТ "Полiграфкнига" повiдомляє про змiни в складi правлiння: - з 02.12.2013 року вiдкликано голову правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Маковiя Вiталiя Григоровича, який був головою правлiння з 06.12.2012 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. - з 03.12.2013 року призначено головою правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Челомбiтька Iгоря Миколайовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )