ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Особлива інформація на 15.03.2013

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
15.03.2013 Звільнено заступник голови правлiння Старчевiч Тетяна Леонiдiвна , , , 0,000
Зміст інформації На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 14.03.2013 року № 134 А) 14.03.2013 року вiдкликано члена правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" (заступника голови правлiння) Старчевiч Тетяну Леонiдiвну, яка була членом правлiння з 30.09.2010 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
15.03.2013 Призначено перший заступник голови правлiння Яценко Вадим Юрiйович , , , 0,000
Зміст інформації На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 14.03.2013 року № 134 А) з 15.03.2013 року введено до складу правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" першого заступника голови правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Яценко Вадима Юрiйовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.