ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Особлива інформація на 15.03.2013

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Маковiй Вiталiй Григорович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    15.03.2013  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470135
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 03057
     Населений пункт м. Київ
     Вулиця, будинок вул. Олександра Довженка, 3
     Міжміський код, телефон та факс (044) 458-09-53, (044) 456-21-36
     Електронна поштова адреса poligrafkniga.prat@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 14.03.2013
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 50
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 18.03.2013
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.poligrafkniga.prat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 15.03.2013