ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
14.03.201214.03.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
13.08.201213.08.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
05.12.201205.12.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента