ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 03057
3.1.5. Область, район м. Київ, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт Київ
3.1.7. Вулиця, будинок О. Довженка, 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 727399
3.2.2. Дата державної реєстрації 02.02.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 38713700
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 38713700

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк Петрокомерц УкраїнаЇ
3.3.2. МФО банку 300120
3.3.3. Поточний рахунок 2600036160601
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ Банк Сiч
3.3.5. МФО банку 380816
3.3.6. Поточний рахунок 26007010229

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
18.12 друкування iншої продукцiї
18.14 брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання повязаних iз нею послуг
58.11 видання книг

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне обєднання"м. Київ, вул. О. Довженка, 3
Основна функцiя обєднання - управлiння корпоративними правами Держави. Акцiї Товариство внесенi до статутного фонду ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Участь у обєднаннi безстрокова.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента