ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв ПРАТ «Полiграфкнига» КП ДАК «Укрвидавполiграфiя» становить 28 осiб. Загальна сума нарахованої заробiтної плати усiх працiвникiв становить 81,1 тис. грн..