ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 01.01.1900
Кворум зборів** 0
Опис Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбувались, тому що не скликались. Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства. Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" у цьому випадку загальнi збори не скликаються, а повноваження загальних зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно шляхом винесення вiдповiдних рiшень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.